Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dogodki Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dogodki oddelka

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje organizira vrsto domačih in mednarodnih dogodkov, srečanj in konferenc.

Aktualne dogodke najdete tu

Arhiv dogodkov

1) Arbeitstagung Ljubljana 2019 / Ljubilej 2019

Od 4. do 7. junija 2019 je v prostorih Deželnega dvorca in ZRC SAZU potekala mednarodna konferenca vacāmsi miśrā krnavāmahai – Izmenjajmo si besede, ki je obeležila sto let delovanja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Mednarodno združenje za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Indogermanische Gesellschaft / Society for Indo-European Studies / Société des études indo-européennes je stoto obletnico ljubljanske indoevropeistike dodatno počastilo z odločitvijo, da mednarodna konferenca poteka kot letno delovno srečanje združenja, in tako v Ljubljano privabilo skoraj sto indoevropeistov, strokovnjakov za indoevropsko primerjalno jezikoslovje (od tega preko sedemdeset nastopajočih) iz Evrope, Rusije in ZDA, skupaj iz kar 19 držav. Kot integralni del konference je potekala tudi 12. mednarodna delavnica o baltoslovanskem naglasoslovju IWoBA (International Workshop on Balto-Slavic Accentology), ki jo je Ljubljana sicer gostila tudi v njeni jubilejni deseti izvedbi leta 2014.

Staff