Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Studia Indogermanica Labacensia (SIGL)

Studia Indogermanica Labacensia (SIGL)

V zbirki Studia Indogermanica Labacensia izhajajo publikacije s področja indoevropskega zgodovinskega primerjalnega jezikoslovja, in sicer tako monografske razprave (disputationes) kot učbeniki in drugi študijski priročniki (instrumenta) po posameznih področjih (studia).

Struktura zbirke:   

Studia comparativa: za splošna teoretična dela s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja

Series Indologica: za dela s področja indologije

Series Iranologica: za dela s področja iranistike 

Series Celtologica: za dela s področja keltologije

Series Anatolica: za dela s področja starih anatolskih jezikov

Staff