Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Urednik: Katja Depolli Steiner, Melita Puklek Levpušček
Psihološka pismenost je pomembna vseživljenjska kompetenca, ki naj jo ljudje razvijajo v največji meri, saj bodo tako lažje uresničili osebne, profesionalne ter socialne potrebe in cilje. Psihološko pismen posameznik obvladuje psihološka znanja in spretnosti, ki jih potem neposredno udejanja v življenju: lažje rešuje probleme tako na znotrajosebni kot medosebni ravni, bolje se zaveda in razume sebe in druge, bolj spretno komunicira v različnih kontekstih, bolje razume različne dogodke ter pojave v ožjih in širših družbenih kontekstih, zavezan je etičnemu ravnanju in spoštovanju različnosti. Različne psihološke organizacije v Evropi in po svetu si prizadevajo, da bi se psihološko opismenjevanje za vse učence pričelo že v času osnovnega in srednjega izobraževanja in ne šele na univerzitetni ravni. V pričujoči monografiji avtorice, učiteljice psihologije na srednješolski in visokošolski ravni, predstavljajo poučevanje psihologije v slovenskih srednjih šolah, ki ima dolgoletno tradicijo.

Leto izida: 2021

Št. strani: 240

Tip vezave: Mehka vezava

ISBN: 9789610604686

Redna cena: 22,90 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
700

publications

300

authors