Gostujoči predavanji o sodobni makedonski in bolgarski kratki prozi

V ponedeljek, 21. decembra 2020, ob 14.40 uri bo v okviru predavanj iz Sodobnih južnoslovanskih književnosti na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete gostovala prof. dr. Vesna Mojsova Čepiševska (Filološka Fakulteta Blaže Koneski in Mednarodni seminar za makedonski jezik, literaturo in kulturo, Univerza Sv. Cirila in Metoda v Skopju) s predavanjem z naslovom Groteskna pomiritev s smrtjo: o prozni zbirki Dijane Petrove Ne delajte sence grobovom / Гротескно справување со смртта: за збирката раскази „Не правете им сенка на гробовите“ од Дијана Петрова (predavanje bo v makedonščini),

ob 15.30 uri pa prof. dr. Ljudmil Dimitrov (Fakulteta za slovanske študije Univerze Sv. Klimenta Ohridskega v Sofiji) s predavanjem Vera, upanje in ljubezen v »Mali Sodomi«: o prozni zbirki Vesele Ljahove Četrt ob obvoznici / Вяра, надежда и любов в „Малкия Содом“: за сборника с разкази от Весела Ляхова „Квартал „Зона обиколна“ (predavanje bo v bolgarščini).

Predavanj se bosta udeležili tudi pisateljici Dijana Petrova in Vesela Ljahova.

Predavanji lahko spremljate na Zoom povezavi (ID: 924 6295 2457, geslo: 430213).

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon