Gostujoče predavanje ob dnevu makedonskega jezika in šestdesetletnici makedonistike na FFUL

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanje red. prof. dr. Katerine Veljanovske s Filološke fakultete Blažeta Koneskega Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju z naslovom Osebna lastna imena v makedonski frazeologiji (Личните имиња во македонската фразеологија) v četrtek, 5. maja 2022, ob 10.00 uri na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98751405809.

S predavanjem (v makedonščini) bomo obeležili dan makedonskega jezika in šestdesetletnico makedonistike na FFUL.

Katerina Veljanovska (18. 2. 1962, Skopje) je diplomirala, magistrirala in doktorirala (Frazemi v makedonščini (s poudarkom na somatski frazeologiji)) na Filološki fakulteti Blažeta Koneskega Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju, kjer v okviru Katedre za makedonski jezik poučuje predmete s področja leksikologije in frazeologije makedonskega jezika. Sodobni makedonski jezik je poučevala tudi na poletnih šolah mednarodnega seminarja za makedonski jezik, literaturo in kulturo, na Filozofski fakulteti, Naravoslovno matematični fakulteti in Pravni fakulteti v Skopju ter na Karlovi Univerzi v Pragi (1989–1991), v obdobju 1999–2001 pa je bila predavateljica makedonskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področjem frazeologije makedonskega jezika in je članica komisije za frazeologijo in terminologijo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon