Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

IZPITI - prof. Snoj

SEZNAM  PRIJAVNIC

 

 

izpitni rok: 14. 6. 2021 in 15. 6. 2021

red. prof. dr. Vid Snoj

 

Zaradi velikega števila prijavljenih študentov bodo izpiti potekali dva dni.

 

ponedeljek, 14. 6. 2021

 

Ura

 

 

9.00

18171030

Antični mit in evropska literatura

 

18160777

 

 

18161061

 

 

18170484

 

 

18170432

 

10.00

18160637

 

 

18203319

Grško, judovsko in rimsko pesništvo v antiki

 

18203221

 

 

18203099

 

 

18203085

 

11.00

18193241

 

 

18203306

 

 

18183094

 

 

18161065

Estetika od antike do romantike

 

18190531

 

12.00

18180170

 

 

18180184

 

 

18190286

 

 

18190888

 

 

18180192

 

18.00

18180175

 

 

18191065

 

 

18190299

 

 

18190284

 

 

18180183

 

19.00

18180169

 

 

18160167

 

 

18190580

 

 

18181073

 

 

18200222

 

 

 

 

torek, 15. 6. 2021

 

Ura

 

 

9.00

18171033

Estetika od antike do romantike

 

18181110

 

 

18180190

 

 

18191003

 

 

18170048

 

10.00

18180800

 

 

18180189

 

 

18180198

 

 

18180196

 

 

18180780

 

11.00

18190007

 

 

18180995

 

 

18190277

 

 

18180168

 

 

18180812

 

12.00

18180326

 

 

18180985

 

 

18190891

 

 

18190296

 

 

18190275

 

18.00

18110081

 

 

18180197

 

 

18180200

 

 

18181081

 

 

18181134

 

19.00

18180195

 

 

18190213

 

 

18190283

 

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Contemporary Urban Folklore

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. dr. Mirjam Mencej

Department of Library and Information Science and Book Studies

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

The Central Humanities Library

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

The beginning of 'Anthropology of Complex Systems' Seminar

Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome Day - Exchange Students ONLY

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. Muršič

Faculty of Arts

RVT Condition

Faculty of Arts

RVT Condition