Oddelek za zgodovino

asist. Jan Bernot

Izobrazba

  • 2017: magister zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Drugostopenjski magistrski študijski program Zgodovina, smer: Novejša zgodovina).
  • 2014: diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Prvostopenjski univerzitetni študijski program Zgodovina)

 

Raziskovalno in strokovno delo

  • 2020- : Samostojni strokovni delavec na projektu Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija (ARRS)

 

Raziskovalna področja

  • Zgodovina nacionalizmov, zgodovina religije, socialna zgodovina, lokalna zgodovina

  • Bernot, Jan. »Svetna duhovščina in politizacija množic na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno«. Zgodovina za vse: vse za zgodovino 25, št. 1 (2018): 31–46.
  • Bernot, Jan. »Primerjava uporabniške izkušnje: sejni zapisi Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (http://www.sistory.si) in sejni zapisi Državnega zbora Republike Slovenije (www.dz-rs.si)«. Retrospektive?: Znanstvena Revija Za Zgodovinopisje in Sorodna Področja 2, no. 2–3 (2019): 124–38.

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Festival Antika

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023