Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

Raziskovanje tujejezičnih učnih procesov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovec Mojca, doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

• Raziskovanje učenja in pouka tujega jezika.
• Načrtovanje raziskave, priprava raziskovalne strategije in raziskovalnega načrta, izbira ustrezne raziskovalne metode, zbiranje podatkov, analiza rezultatov, interpretacija ugotovitev;
• Značilnosti kvalitativnega, kvantitativnega in akcijskega raziskovanja;
• Osnovne raziskovalne metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja;
• Raziskovalne tehnike kvalitativnega (opazovanje in beleženje, zapiski, avdio, video posnetki, intervju, dnevniki) in kvantitativnega (vprašalniki, ankete, ocenjevalne lestvice) raziskovanja
• Metode raziskovanja subjektivnih teorij (prosto asociiiranje, narativni intervju, vodeni intervju);
• Analiza in predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov.
• Interpretacija in uporaba rezultatov za spreminjanje lastne prakse.