12. 12. 2022 | 09:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Vloga učinkovitosti virtualnega vodenja pri medfunkcijskem sodelovanju v matrični organizaciji

Sanja Bizilj, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan, prof. dr. Eva Boštjančič

12. 12. 2022 | 11:00, 02
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Potrošniška družba v francoski in italijanski literaturi med letoma 1882 in 1975

Luka Novak, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede (4 letni)

Mentor: prof. dr. Martina Ožbot Currie, prof. dr. Tone Smolej