Moderni teoretski diskurzi

Moderni teoretski diskurzi

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Vsebina predmeta se podaja na osnovi poznavanja vseh vplivnih filozofskih šol kitajske tradicije in idejnega razvoja njihovih osrednjih predstavnikov, kot tudi poznavanje metodološke specifike kitajske teoretske misli. Pri tem je poudarek na razumevanju konceptov imanentne metafizike, načela komplementarnosti, strukturne povezanosti narave in družbe, ter prehoda od holističnih diskurzov k zametkom dualistične misli. Poudarek je na posebnih elementih, ki so merodajno opredeljevali razvoj kitajske teoretske misli v obdobju modernizacije. Tukaj gre za vplive zahodnih teoretskih diskurzov in za poskuse sinteze le-teh s kitajsko idejno tradicijo.