Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Vsebina

Magistrsko delo je sinteza znanja s področja splošnega jezikoslovja in sorodnih panog, pridobljenega med študijem; slušatelj se nauči, kako ta znanja uporabiti pri reševanju posameznega problema. Magistrsko delo je navadno osredinjeno na posamezen jezikovni problem, ki ga kandidat obdela z upoštevanjem določenega števila sorodstveno in arealno ločenih jezikov, med katerimi ima posebno mesto slovenščina. Posebna pozornost se posveča računalniški pismenosti slušateljev.