Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 2

Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, red. prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Predmet se izvaja ciklično za dva letnika (2. in 3.) skozi dva semestra. Sestavljen je iz samostojne študijske obveznosti in predavanja o izbrani temi. Semestrski blok predavanja je v prvem delu zasnovan pregledno, v drugem pa eksemplarično: ob izbrani temi z analizo izvirnih besedil uvaja v metodo filološkega dela.

Vsebina samostojne študijske obveznosti (po semestrih):
- književnost zgodnje in srednje republike;
- književnost pozne republike;
- književnost avgustejske dobe;
- književnost cesarskega obdobja.

Obveznost se opravlja v sklopu izpitov, vrstni red obdobij je prost, vsa pa morajo biti opravljena do konca 4. semestra.
Seminar je posvečen branju in interpretaciji izbranega besedila iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.