Visokošolska knjižnica

Visokošolska knjižnica

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Koler Povh Cvetka Teja, red. prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

Vloga, naloge in dejavnost visokošolskih knjižnic. Vloga visokošolskih knjižnic v knjižničnem informacijskem sistemu ter izobraževalni in znanstvenoraziskovalni dejavnosti visokošolskih zavodov. Zgodovinski razvoj in značilnosti sodobnih visokošolskih knjižnic. Zakonski in ostali predpisi ter dokumenti relevantni za status in delovanje visokošolskih knjižnic. Potrebe ožjega in širšega okolja kot izhodišče za načrtovanje in delovanje visokošolskih knjižnic. Organizacijske oblike visokošolskih knjižnic ter njihova notranja organizacija in poslovanje. Upravljanje, vodenje, načrtovanje in evalvacija dejavnosti visokošolskih knjižnic. Sodelovanje visokošolskih knjižnic v procesih informacijskega opismenjevanja študentov.