Uvod v korejsko književnost 1

Uvod v korejsko književnost 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kang Byoung Yoong

Vsebina

Študenti spoznajo zgodovino in razvoj korejske književnosti ter obenem spoznajo zgodovinsko, družbeno in kulturno ozadje tega razvoja v okviru Vzhodne Azije.