Specialna področja prevajanja: Terminologija

Specialna področja prevajanja: Terminologija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

Vsebina

1. Uvod v terminološko vedo. Razmerje termin- leksem; termin - pojem. Razvoj terminološke vede.
2. Splošna teorija terminologije (GTT) in sodobne kritike. Pojmovni sistemi, razmerja med pojmi. Pojmi in večjezičnost, (ne)univerzalnost pojmov.
3. Novejše terminološke teorije: korpusni in sociokognitivni pristopi, terminologija shem.
4. Terminotvorje, prevzemanje, terminologizacija. Variabilnost terminov.
5. Terminografija. Struktura terminološkega vnosa. Terminološka orodja v oblaku.
6. Računalniško podprta terminografija, korpusne metode, luščenje znanja. Gradnja korpusov za luščenje terminologije.
7. Terminološki standardi, podatkovni formati, XML in TBX.
8. Terminologija kot reprezentacija znanja: ontologije, baze znanja, vizualizacije.