Sodobna urbana folklora

Sodobna urbana folklora

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Študenti spoznavajo folkloro izven tradicionalnih kontekstov (v filmu, oglaševanju, političnem govoru, turizmu …). Spoznajo nove oblike njene transmisije, zlasti prek množičnih medijev in na internetu. Posebej prepoznavajo sodobne urbane povedke kot odsev socialnih in ekonomskih sprememb oziroma kot odgovor ljudi na tenzije, ki jih spremembe v družbi povzročajo. Spoznajo vlogo folklore v vzdrževanju skupinske, lokalne, etnične idr. identitete. Prepoznavajo in analizirajo folkloro v filmih, oglaševanju, na internetu, v političnih govorih, grafitih … Velik poudarek je na razolikih manifestacijah vernakularne religioznosti, od kulta Device Marije v kapelicah in oltarjih v urbanih prostorih, prek raznih procesij, do fenomenov, ki jih lahko uvrstimo v novodobno religioznost in alternativno duhovnost.

Prek analize izbranih člankov se študenti podrobneje seznanijo z različnimi oblikami sodobne folklore in vernakularne religije in metodami njenega preučevanja.