Seminar II: Aplikativna antropologija in kulturni menedžment

Seminar II: Aplikativna antropologija in kulturni menedžment

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar