Glasba in tehnologija

Glasba in tehnologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo naslednjih specialnih problematik izbrane teme:
- zgodovinski pregled glasbenega tiska,
- sistemi za snemanje zvoka in slike,
- računalniške avdiovizualne aplikacije,
- uporaba avdiovizualne tehnologije v snemalnem studiu,
- uporaba avdiovizualne tehnologije v radijskem mediju,
- uporaba avdiovizualne tehnologije na televiziji,
- uporaba avdiovizualne tehnologije na posameznih stopnjah izobraževalnega procesa,
- etika in pravo v avdiovizualnih medijih.