Diplomsko delo

Diplomsko delo

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar

Vsebina

Študent ali študentka v prvem semestru pri izbranem diplomskem seminarju pripravi dispozicijo diplomskega dela skupaj s seznamom literature, ki je pogoj za prijavo in dokončanje diplomskega dela v drugem semestru. V drugem semestru se študent ali študentka loti zbiranja in analize gradiva, zaradi česar ima nekaj manj obremenitev s predavanji, seminarji in vajami kot v drugih semestrih.
Študent ali študentka lahko pristopi k zagovoru diplomskega dela šele takrat, ko odda končno delo, ki ga z drugo delno oceno oceni mentor ali mentorica.

Socialni spomin in kulturna dediščina:
Izdelava diplomskega dela s področja raziskovanja in interpretacij mitov, simbolov in kulturne dediščine ter uvajanje v načine aplikacij antropološkega znanja v okviru uporabnih projektov.