Diplomski seminar

Diplomski seminar

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Simonič Peter, red. prof. dr. Jezernik Božidar, red. prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Študent ali študentka ob vpisu v tretji letnik izbere Diplomski seminar, v okviru katerega bo pri izbranem mentorju na koncu zagovarjal ali zagovarjala diplomsko delo.
Seminarji potekajo v obliki neposredne večstranske izmenjave znanj in informacij (diskusije prebranega gradiva, iskanje virov in literature, metodološki napotki, veščine ustnega predstavljanja znanja).
Študent ali študentka do konca prvega semestra pripravi dispozicijo diplomskega dela skupaj s seznamom literature in z njo pridobi delno oceno (3 ECTS), ki je pogoj za dokončanje diplomskega dela v drugem semestru.

Socialni spomin in kulturna dediščina:
Izdelava dispozicije s področja raziskovanja in interpretacij mitov, simbolov in kulturne dediščine ter uvajanje v načine aplikacij antropološkega znanja v okviru uporabnih projektov.