Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine

Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovec Mojca, doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

- Teoretična izhodišča uporabe IKT pri pouku nemščine, opredelitev terminologije;
- načrtovanje učnega procesa z uporabo IKT v skladu z učnimi načrti za nemščino;
- akcijsko raziskovanje lastne izkustvene prakse;
- programi za izvajanje e-izobraževanja;
- obstoječa e-gradiva na svetovnem spletu;
- orodja za izdelavo e-gradiv;
- naloge spletnega iskanja;
- mrežni projekti in partnerstvo razredov na spletu;
- referenčna gradiva: slovarji, enciklopedije, glosarji.