Studijski programi druge stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Splošno jezikoslovje

Content

Temeljni cilji programa je posredovati poglobljeno védenje o sodobnih jezikoslovnih teorijah na področju sinhronega in diahronega jezikoslovja ter usposobiti študenta za aplikacijo teh teorij na slovenski jezik in za samostojno raziskovalno delo na področju splošnega jezikoslovja, ter posredovati poglobljeno védenje o povezanosti jezikovnih, družbenih, psiholoških in socialnopsiholoških pojavov in procesov ter usposobiti študenta za aplikacijo pridobljenega teoretskega znanja v praktičnem raziskovalnem delu, predvsem pri proučevanju jezikovnih pojavov in procesov povezanih slovenskim etničnim/jezikovnim prostorom.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Discourse analysis 30 30 0 0 6 letni
Language Phenomena and Processes in Language Contact Situations 30 30 0 0 6 zimski
Contemporary linguistic theories 1 30 30 0 0 6 zimski
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Philosophy of cognitive science for linguists 30 30 0 0 6 zimski
The Language Market 15 15 0 0 6 zimski
Mathematics for linguists 15 15 0 0 6 zimski, letni
Rhetoric 0 60 0 0 6 zimski
Theory of Descriptive Linguistics - Morphology 45 15 0 0 6 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Topics in psycholinguistics and neurolinguistics 30 30 0 0 6 zimski
MA thesis 0 0 0 0 15 letni
Practical learning/training 0 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Philosophy of cognitive science for linguists 30 30 0 0 6 zimski
The Language Market 15 15 0 0 6 zimski
Mathematics for linguists 15 15 0 0 6 zimski, letni
Rhetoric 0 60 0 0 6 zimski
Theory of Descriptive Linguistics - Morphology 45 15 0 0 6 zimski, letni

Staff