Studijski programi prve stopnje

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Splošno jezikoslovje

Content

Slušatelji usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Phonetics and phonology 30 30 0 0 6 letni
Survey of General Linguistics 30 30 0 0 6 zimski
Survey of Applied Linguistics 30 30 0 0 6 zimski
Theory of Language L I 30 30 0 0 6 letni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Hungarian 1 - non-indo-European language 1 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian Language 1 (II) 0 0 60 0 3 letni
Contemporary Japanese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 8 celoletni
Modern Chinese - Language Tutorial 1 0 0 120 0 6 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Theory of Descriptive Linguistics – Syntax 30 30 0 0 6 letni
Applied Linguistics – Linguistic and Social Stratification 30 30 0 0 6 zimski
Introduction to Psycholinguistics and Neurolinguistics 30 30 0 0 6 letni
Historical Linguistics 45 15 0 0 6 zimski
Elective subjects 1 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Logic and Argumentation 0 0 0 0 5
Hungarian Language 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Hungarian 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4 zimski
Introduction to Linguistic Typology 30 0 0 0 3 letni
Binding phonology - introduction 30 0 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Thesis 0 0 0 0 6 letni
Theory of Language L II 60 0 0 0 6 zimski
Theory of Descriptive Linguistics – Semantics 45 15 0 0 6 zimski
Applied Linguistics – Language and Speaker 30 30 0 0 6 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Logic and Argumentation 0 0 0 0 5
Hungarian Language 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Hungarian 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4 zimski
Introduction to Linguistic Typology 30 0 0 0 3 letni
Binding phonology - introduction 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Logic and Argumentation 0 0 0 0 5
Hungarian Language 2 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian 2 (II) 0 0 60 0 3 letni
Hungarian 3 (I) 0 0 60 0 3 zimski
Hungarian 3 (II) 0 0 60 0 3 letni
Overview of Indo-European Languages 0 0 30 0 4 zimski
Introduction to Linguistic Typology 30 0 0 0 3 letni
Binding phonology - introduction 30 0 0 0 3 letni

Staff