Syntax

Syntax

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Syntaktická rovina jazyka.
2. Základné syntaktické konštrukcie.
3. Teória valencie.
4. Vetné členy a ich syntaktická a sémantická funkcia.
5. Typológia viet.
6. Slovosled v slovenčine.