Church Slavonic - Southern Slavic Varieties

Church Slavonic - Southern Slavic Varieties

Lectures: 15

Seminars: 15

Tutorials: 0

ECTS credit: 3

Lecturer(s): doc. dr. Babič Vanda

Content

Część teortyczna:
Podział i opis redakcji cerkiewnej słowiańszczyzny. Historyczne okoliczności powstania tejże redakcji. Fonetyczne i morfologiczne cechy południowosłowiańskiej redakcji cerkiewnej słowiańszczyzny. Czesko-morawska redakcja języka cerkiewnosłowiańskiego i jej znaczenie. Wpływ chorwackiej redakcji na ponowne odrodzenie się czeskiej redakcji w XIV w.
Część praktyczna:
Legalność słowiańskich alfabetów na południowosłowiańskim podłożu w ramach poszczególnych redakcji. Porównanie i analiza poszczególnych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji rozwoju we współczesnych językach poludniowosłowiańskich.